بلیچینگ Whiteness Perfect – FGM

370,000 تومان

معرفی اجمالی محصول

Whiteness Perfect FGM

کیت بلیچینگ مخصوص منزل

کیت بلیچینگ whiteness perfect با ۱۶%  کارباماید پروکساید می باشد که به عنوان درمان بلیچینگ می توان در منزل بکار برد.whiteness perfect حاوی سدیم فلوراید و پتاسیم نیترات می باشد که در کاهش حساسیت بسیار موثر است. استفاده از این کیت در منزل باید تحت نظارت دندانپزشک باشد.

بسته بندی بصورت :

۱۶% : پنج سرنگ ۳ گرمی

ویژگی ها :

به دلیل داشتن pH نزدیک به خنثی ، باعث دمنیرالیزاسیون انامل و دنتین نمی شود.

به دلیل داشتن مقادیر بالا از آب ، گلیکول و ترکیباتی مانند سدیم فلوراید و پتاسیم نیترات ، تا د زیادی از حساسیت های بعد از درمان جلوگیری می کند.

روش استفاده :

۱ . نمونه رنگ از دندانها برداشته شود تا بتوان بعد از درمان براحتی تغییر رنگ  را ارزیابی کرد.

۲ . با استفاده از آلژینات ، قالب فک های بالا و پایین تهیه شود.

۳ . قالب گچی به منظور جلوگیری از ایجاد حباب ساخته شود.

۴ . تری اختصاصی بیمار ساخته شود.

۵ . تری ساخته شده ، پرداخت شود.

۶ . تری ساخته شده ، برای بیمار در داخل دهان چک شود.

۷ . این نکته بسیار مهم