بلیچینگ 22% هوم Whiteness Perfect _ FGM

کیت بلیچینگ هوم 22 درصد برند fgm 

کیت بلیچینگ whiteness perfect با22%  کارباماید پروکساید می باشد که به عنوان درمان بلیچینگ می توان در منزل بکار برد.

حاوی سدیم فلوراید و پتاسیم نیترات می باشد که در کاهش حساسیت بسیار موثر است.

استفاده از این کیت در منزل باید تحت نظارت دندانپزشک باشد.

بسته بندی به صورت  5 سرنگ 3 گرمی  22 درصد است.

fgm fgm fgm

ویژگی های بیلیچینگ هوم FGM:

به دلیل داشتن pH نزدیک به خنثی ، باعث دمنیرالیزاسیون انامل و دنتین نمی شود.

به دلیل داشتن مقادیر بالا از آب، گلیکول و ترکیباتی مانند سدیم فلوراید و پتاسیم نیترات ، تا د زیادی از حساسیت های بعد از درمان جلوگیری می کند.

روش استفاده :

1 . نمونه رنگ از دندانها برداشته شود تا بتوان بعد از درمان براحتی تغییر رنگ  را ارزیابی کرد.

2 . با استفاده از آلژینات ، قالب فک های بالا و پایین تهیه شود.

3 . قالب گچی به منظور جلوگیری از ایجاد حباب ساخته شود.

4 . تری اختصاصی بیمار ساخته شود.

5 . تری ساخته شده ، پرداخت شود.

6 . تری ساخته شده ، برای بیمار در داخل دهان چک شود.

لینک اینستاگرام

whiteness perfect FGM