در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

پودر استخوان ساز Sorbone 1.0 ~ 0.5 mm

پودر استخوان ساز Sorbone   Synthetic resorbable materials Pure β-tricalcium phosphate bioceramics for implant کاربردها : – رفع نقایص پريودنتال

Sorebone Meta Biomed 0.3 – 0.5 mm

پودر استخوان ساز Sorbone   Synthetic resorbable materials Pure β-tricalcium phosphate bioceramics for implant کاربردها : – رفع نقایص پريودنتال

Sorebone Meta Biomed 1.0 – 2.0 mm

پودر استخوان ساز Sorbone   Synthetic resorbable materials Pure β-tricalcium phosphate bioceramics for implant کاربردها : – رفع نقایص پريودنتال