نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

خمیر کلسیم هیدروکساید کبالت با یدوفرم – Filpex Cobalt

450,000 تومان
خمیر کلسیم هیدروکساید کبالت با یدوفرم Filpex Cobalt Filpex Cobalt یک خمیر از پیش آماده رادیواپک جهت پرکردن موقتی کانال

نشانگر پوسیدگی کبالت – caries detector dye

380,000 تومان
نشانگر پوسیدگی کبالت caries detector dye نشانگر پوسیدگی کبالت یک لایه سطحی از عاج پوسیده را رنگ می کند و

آرسی پرپ کبالت – cobalt prep

300,000 تومان
 آرسی پرپ کبالت – cobalt prep آرسی پرپ کبالت به عنوان تسهیل کننده آماده سازی مکانیکی ریشه در درمان ریشه

اسید اچ کبالت

175,000 تومان
اسید اچ کبالت ۳۷% Cobalt Etch  اسید اچ کبالت با عامل ژل کننده پلیمری، خاصیت تیکسوتروپیک و ویسکوزیتی ایده آل،