نمک آلومینیوم در دئودورانت ها و ضدعرق ها ؛ خوب یا بد !

نمک آلومینیوم در دئودورانت ها و ضدعرق ها؛ خوب یا بد! مسئله این است ! محصولات ضدعرق معمولا حاوی نمک های آلومینیوم می باشند. مانند: کلرید آلومینیوم ، کلروهیدرات آلومینیوم و کمپلکس های کلروهیدرات زیرکونیوم آلومینیوم. در روی بسته بندی این محصولات ممکن است عبارت های ” نمک های معدنی طبیعی” یا potassium alum ( سولفات آلومینیوم پتاسیم ) نوشته شده باشد. . ترکیبات آلومینیوم منفذهای عرق را مسدود می