تماس با ما

آدرس: رشت -چهار راه میکائیل، بلوار حافظ، نرسیده به چهارراه پورسینا،  ساختمان پزشکی بهار – طبقه دوم

۰۱۳۳۳۳۴۴۷۲۸ – ۰۱۳۳۳۳۳۳۳۵۱۹

۰۹۰۴۵۲۲۱۱۳۶

shafamarket_dental

info@shafamarket.net


Sending, Please Wait